Časová osa - tiskárny fronte<< zpět

1897

1897 – Josef Otto a František Růžička zakládají Grafický ústav Otto a Růžička

Grafický ústav Otto & Růžička, byl založen roku 1897. Josef Otto a František Růžička měli pronajaté prostory v domě Na staré poště, na Královské třídě v Pardubicích. V krátké době se jim podařilo získat širokou škálu zakázek a mohli tím rozšířit své působení i do dalších krajů. Roku 1900 v tiskárně pracovalo již 18 pracovníků. Zásadní obrat ve vývoji tiskárny nastal roku 1906, kdy se firma přestěhovala do objektu bývalé truhlárny ve Smilově ulici. Zde se výroba udržela až do konce roku 2004. Během roku 1910 firma vzbudila velký ohlas, neboť jako první v Rakousko - Uhersku zakoupila ofsetový stroj značky Mann s ručním nakládáním.

Po vypuknutí První světové války došlo ke stagnaci a další rozvoj v tisku nastal až po jejím konci. Následující roky byly dobou boje o kvalitu a zákazníky. Obchodní umění pana Růžičky, doplněné odbornými znalostmi pana Otto, k tomu přidaná kvalita tisku, to vše přinášelo řadu uznání. Což ocenila nejen Národní banka československá.

V roce 1919 pověřil Bankovní úřad Ministerstva financí v Praze Grafický ústav Otto & Růžička tiskem desetikorunových bankovek. Kromě bankovek měla tiskárna možnost tisknout různé druhy dalších cenin, včetně akcií. Během dalších deseti let bylo v tiskárně zaměstnáno již 60 pracovníků a výroba byla vybavena širokým strojovým parkem. Reprodukční, kopírovací a leptací zařízení i tiskové stroje formátu A1. Byly zde sázecí stroje, příklopové stroje, knihtiskové rychlolisy, ofsetové stroje, stroj pro ražbu, vysekávací stroje, protahovací stroj na přetisky, stroj na lakování, kamenotiskové ruční lisy atd.

V roce 1932 byl závod doplněn zinkografií. Sortiment tisku se značně rozšířil a kromě knih a brožur byly tištěny i letáky, etikety, reprodukce obrazů známých malířů, diplomy a rastry obchodních knih. Dotiskovány byly i poštovní složenky. Kamenotiskem se tiskly ročenky, pamětní listy a jiné brožury. Specializací byl i tisk vkladních knížek, který byl určen pro Čechy a Moravu.

  FSC_fronte_CZ (FSC_fronte_CZ.svg) Koenig & Bauer Group (kba_logo_w.jpg) Manroland Sheetfed (manroland_logo_w.jpg)


Rychlý kontakt
+420 466 812 111

Po-Pá: 8:00 - 17:00 hod.